FSC® - Forest Stewardship Council®

FSC  ehk Forest Stewardship Council (eesti k. Metsahoolekogu) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas.

FSC loodi 1993. aastal Kanadas, kuna puidutööstus ning keskkonna- ja inimõiguste organisatsioonid tundsid muret metsade üha kiirema hävitamise, keskkonna kahjustamise ja sotsiaalse tõrjutuse pärast ning nägid vajadust luua süsteem, mille abil saaks teha kindlaks, kas puittoode on toodetud vastutustundlikult ja kas tooraine pärineb säästlikult majandatud metsast. FSC nägemus jätkusuutlikust metsandusest rakendub läbi vabatahtliku sertifitseerimise, mille aluseks on FSC liikmete ja erinevate huvigruppide poolt välja töötatud printsiibid ja kriteeriumid, mis üheskoos moodustavad metsanduse parima tava ja kõrgeima standardi. 

FSC poolt sertifitseeritud metsamajandaja tegevused metsas on keskkonnahoidlikud, ühiskonnale kasulikud ning majanduslikult elujõulised, mis tähendab, et säilitatakse metsade elurikkus, hoitakse ja edendatakse looduslikke kooslusi ja kõrge kaitseväärtusega metsi, austatakse tööliste, kogukondade ja põlisrahvaste õiguseid, aidatakse kohalikel elanikel ja ühiskonnal tervikuna osa saada metsanduse pikaajalistest hüvedest ning tekitatakse lisandväärtust ja arendatakse turge luues hüvedele võrdset ligipääsu.  

FSC märgis aitab ettevõtetel ja tarbijatel nii puidu kui ka puit- ning teiste metsast pärinevate toodete ostmisel teha teadlikke valikuid ning mõjutada seeläbi positiivselt kogu metsadega seonduvat.
FSC ja Eesti FSC on kirjeldanud ühiste eesmärkidena muuhulgas, et
  • toetatakse ja edendatakse metsade head majandamist, mille käigus ei kahjustata ei metsavarusid, ökosüsteeme ega metsaga seotud inimeste huvisid;
  • toetatakse ja edendatakse FSC standardit ja selle järgimist;
  • tegutsetakse selle nimel, et tõsta inimeste teadlikkust metsade heast majandamisest, sertifitseerimisest ja metsatoodete märgistamisest;
  • suunatakse ja abistatakse metsamajandamise kavandajaid, metsamajandajaid ja kõiki teisi metsade majandamise ja sertifitseerimise erinevatest aspektidest huvitatud isikuid.